Bekijk het nuchter!

Bekijkhetnuchter.nl is ontwikkeld om jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking te informeren over alcohol- en cannabisgebruik, ze bewuster te maken van hun eigen alcohol- en cannabisgebruik en ze te verwijzen naar informatie, advies en hulp.

Bekijkhetnuchter.nl is onderdeel van het preventieprogramma Open en Alert voor mensen met een lichte verstandelijke beperking van het Trimbos-instituut.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *