Beeldzorg implementeren, praktijkervaringen gebundeld

shutterstock_32282674Beeldschermzorg implementeren is zo eenvoudig nog niet. Alhoewel we privé steeds  vaker ook contact hebben via Facetime of Skype is beeldbellen in de zorg, beeldschermzorg, nog niet zo eenvoudig. Om die reden heeft NICTIZ dit jaar onderzoek gedaan naar de succesfactoren en barrières bij implementatietrajecten van beeldschermzorg. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) en verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). De ervaringen van deze organisaties zijn terug te brengen naar een aantal factoren bijdragen aan succesvolle implementatie.

Niet alleen de projectorganisatie en techniek is van belang, ook dient er aandacht te zijn voor de financiële dimensie. Een andere kritische succesfactor die respondenten noemden is de betrokkenheid, door constante begeleiding in de vorm van trainingen, maar ook teamoverleg of huisbezoeken. Vanuit Changing Healthcare zien we in onze projecten dat in een langerdurende begeleiding van zorgverleners met kortere maar meer (online) coachingsmomenten beter werkt dan een gebundeld trainingsmoment (workshop). Dit laatste lijkt effecienter, maar is het per saldo niet. De kennisopname bij een eenmalige worshop of trainingsmoment is vaak beperkt, bij een langerlopende coachingstraject met meerdere kortere contactmomenten is de kennisopname en betrokkenheid aanzienlijk hoger na afloop, tegen vergelijkbare scholingskosten.

Daarnaast is goed functionerende en gebruikersvriendelijke techniek essentieel, evenals garanties voor structurele bekostiging.

Inhoudelijk is de meerwaarde van beeldcommunicatie in de zorg overduidelijk, de extra mogelijkheden die dit biedt zijn voor zowel zorgverlener als zorgvrager aantrekkelijk.

Lees hier de volledige publicatie van Trend!Tion.

Wil je meer weten over beeldbellen in de zorg en begeleiding van je personeel? Neem contact  met ons op via info@changinghealthcare.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *