App voor complexe kinderzorg wordt door Fontein in gebruik genomen

Fontein is een organisatie voor interdisciplinaire kinderzorg. Zij hebben de app ZWIP succesvol getest voor interdisciplinaire zorg aan kinderen.

ZWIP

ZWIP, oftewel het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal, is in samenwerking met het UMC St.Radboud in eerste instantie ontwikkeld als applicatie om slimmer en efficiënter samen te kunnen werken in multidisciplinair verband rondom  kwetsbare ouderen. ZWIP heeft een veilige, virtuele omgeving gecreëerd, die hulpverleners rondom een specifieke oudere bij elkaar brengt.  Op deze manier kan informatie uitgewisseld worden en is er multidisciplinair overleg mogelijk. Dit zorgt voor tijdsbesparing omdat zorgverleners niet meer fysiek bij elkaar hoeven te komen. Zorgverleners stellen aan de hand van de verkregen informatie een individueel behandelplan op, welke gedeeld kan worden met patiënt en eventuele mantelzorgers.

In de zoektocht naar een efficiëntere manier van multidisciplinaire samenwerking bij complexe kinderzorg, heeft de ict-organisatie Aranco in opdracht van Fontein gezocht naar een ‘low-cost’-oplossing. In samenwerking met protopics zijn er diverse bestaande applicaties onder de loep genomen en leek de door protopics ontwikkelde applicatie ZWIP goed bruikbaar binnen de complexe kinderzorg. Na een succesvolle introductie wordt nu ook het cliëntenportaal getest.

Fontein

Fontein is een samenwerkingsverband tussen eerstelijns zorgaanbieders (o.a. fysiotherapie, logopedie, ergotherapie), gericht op kinderen en jeugdigen met (ontwikkelings)problemen. Gestreefd wordt naar een zo’n goed mogelijke samenwerking bij de behanding van deze groep ‘complexe’ kinderen. Met de ontwikkeling van de mogelijkheid om vragenlijsten, screenings en behandelplannen digitaal aan te leveren, is deze efficiënte manier van delen mogelijk geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *