Alleszelf.nl regionale ondersteuning van zelfstandigheid

Alleszelf.nlIn Capelle is het nieuwe digitale platform Alleszelf.nl gelanceerd met bijbehorende convenant getekend door de betrokken organisaties Buurtkracht, De Vijverhof, De Zellingen en Zorgbreed. Via dit platform hebben ouderen in de regio toegang tot de belangrijkste diensten voor ondersteuning van zelfstandigheid.

Alleszelf.nl is een digitaal platform dat het complete ondersteuningsaanbod voor ouderen en hun netwerk zichtbaar en bereikbaar maakt. Zo kunnen ouderen direct de contactmogelijkheden van het platform benutten en thuiszorg en vervoer organiseren. Reden om dit digitaal te organiseren is dat veel ouderen, mantelzorgers en hulpverleners de diensten niet kennen en/of niet kunnen vinden. Door dit op een plek te bundelen wil men in Capelle hier verandering in brengen. Via Alleszelf.nl vindt men op één plek alle informatie over administratieve diensten, huishoudelijke hulp, informatie en advies, klussendiensten, maaltijden, personenalarmering, ontmoeting en persoonlijk contact, thuiszorg, vervoer en zorgcoördinatie. Gebruikers van Alleszelf.nl/Capelle kunnen de diensten vinden, vergelijken en gebruiken.

Van regio naar landelijk
Het platform is nu regionaal beschikbaar maar de ambitie is om dit platform uit te rollen naar heel Nederland. Op die manier wil Alleszelf.nl een doorbraak realiseren in de toegang tot diensten voor zelfstandig wonende ouderen. Vergelijk het met Booking.com of funda, de vindplekken voor hotels of woningen. Zo wil de initiatiefnemer zorgen dat ouderen en hun netwerk net zo makkelijk alle diensten vinden die zij nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *