Referenties

Meningen van opdrachtgevers/cursisten:

Workshop Online interventies, Wijkgezondheidscentrum Lindenholt:
“De workshop sloot goed aan bij onze verwachtingen. De professie van de trainer was overduidelijk en dat werd zeer gewaardeerd. De manier waarop de informatie werd gebracht, maar vooral de kennis die de trainer heeft van de programma’s én de toepassing in de praktijk waren zeer overtuigend.”

Rita Bastings, Mondriaan, Workshop eHealth voor managers:
“Begin september verzorgde Changing Healthcare een workshop “eHealth & Organisatiebeleid” bij Mondriaan in Heerlen voor managers die aan de slag zijn of gaan met implementatie van eHealth. 
De deelnemers vonden vooral de heldere presentatie en diverse praktische voorbeelden goed. Tevens werd het verandermanagement goed verwoord, kwamen veel nieuwe aspecten aan bod en gaf de workshop inzicht in de reikwijdte van eHealth. Als tip werd geadviseerd om succeservaringen van implementatie van eHealth bij andere instellingen te tonen.
De workshop werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8 en de workshop wordt van harte aanbevolen.”

Wouter Verboon, Peter van Koningsbruggen, organisatoren van de WDH Duodagen, eHealth in de huisartsenpraktijk:
“Op onze regionale huisartsnascholingsdagen in mei 2013 was Saskia Timmer de spreekster over het onderwerp eHealth in de huisartspraktijk. Een onderwerp wat ons als huisartsen wellicht niet dagelijks bezig houdt maar wat zonder meer op ons afkomt. De  workshop was zeer interactief. Ze slaagde er buitengewoon goed in om de deelnemers over drempels te helpen. Veel deelnemers doen nog weinig met bijv. online afspraken maken door patienten, e-consulten of bijv. facebook voor de praktijk of wellicht twitter. Een inspirerende workshop over een onderwerp wat dichter bij ons staat dan we zelf denken!!

Wouter van der Leeuw, Opleidingsmanager HAN-TP, HBO curriculum eHealth:
“Changinghealthcare heeft voor ons een eHealth curriculum gemaakt en uitgevoerd. Resultaat is dat er een mooi programma ligt dat zowel door studenten als door docenten wordt gewaardeerd. Dit heeft ons erg geholpen. Het aanbod stelt ons als opleiding in staat om aan te sluiten op de huidige trends in de zorg.”

Anna Lübeck, Senior Manager LSG-Rentray, Workshops mediawijsheid:
“De workshops die Changinghealthcare aan ons heeft gegeven kenmerkten zich door een enthousiaste en praktijkgerichte aanpak. Het enthousiasme en de deskundigheid van de workshopleider zorgde ervoor dat de deelnemers zelf met het onderwerp aan de slag gingen. De workshopleider sloot feilloos aan bij de kennis en kunde van haar publiek. Doordat de workshopleider steeds de vertaling maakte van de theoretische kennis naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers, werd de materie voor hen concreet en toepasbaar.”

Reactie cursist eHealth basisworkshop:

referentie college

 

Rinske over eHealth opleidingsdag:

 

Isabelle van Dijk, over eHealth in de eerstelijnspraktijk: